Gnezdoto.net
Аз те чувам, разбирам и съм твой приятел, детето ми! 7 правила на успешните майки

Аз те чувам, разбирам и съм твой приятел, детето ми! 7 правила на успешните майки

ВЪВЕДЕНИЕ. Седем стъпки по стълбата, която води към щастието.

КАЧЕСТВО № 1. ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ КЪМ ВСИЧКО НОВО
# Изберете жизнена стратегия. Новатор? Консерватор? Реакционер?
# Потвърждавайте стратегията си с думи и дела.
# Избирайте и обсъждайте приказки. Любимата приказка ще определи успеха в личния живот и отношенията с хората.
# Преразказвайте старите приказки по нов начин.
# Контролирайте реакциите си на новите събития. Възторг? Учудване? Страх?.
# Симулирайте детски реакции, събудете детето в себе си, за да възпитате новатор.
# Заразявайте го с новото, като живо реагирате на всяка новост.
# Създавайте заедно с детето нови варианти на обичайните ястия.
# Учете детето да се запознава с нови хора.
# Учете детето да обновява дори това, което е твърдо установено.
# Учете го да се ориентира на нови места.
# Учете го да пита, да събира и предава знанията си.
# Посещавайте нови места, музеи, зоопаркове, концерти. Учете го да предвкусва щастливите събития.
# Експериментирайте заедно с детето: „И какво ще стане по-нататък?”.
# Обяснявайте, че е извършена хуманитарна революция. Учете го не да чете, а да пише в различни жанрове.
# Формирайте основните принципи на съвременния мироглед: търпимост към различията, слабостите и крайността на света.
# Преодолявайте заедно с детето страха от новото.
# Не развивайте невроза от натрапчивото желание за получаване на нови впечатления.

КАЧЕСТВО № 2. СПОСОБНОСТ ДА СЕ ФАНТАЗИРА
# Вземайте под внимание и развивайте основните особености на детското въображение: успелите хора притежават силно въображение.
# Не се страхувайте от отклоненията във възприятията на децата – така те експериментират с реалността.
# Измисляйте заедно с детето нови думи, названия, имена. Това ще му помогне да овладее речта и да развие езиковия си усет.
# Споделяйте с детето своите детски мечти: „Получи се още по-добре!”.
# Учете го да сънува и да преразказва сънищата си, да превръща кошмарите в забавни атракции.
# Учете го да си измисля светове.
# Струва си да визуализираме мечтата. Рисуваме, моделираме, представяме си.
# Мечтайте заедно за всякакви неща. Измисляйте истории на успеха за детето, неговите играчки и приятели.
# Трансформирайте предметите заедно с детето.
# Лъже, фантазира или се заблуждава? Сериозен разговор с детето.
# Развивайте сюжетното мислене. Заедно измисляйте герои и ги поставяйте в необичайни обстоятелства.
# Провеждайте психотерапия чрез образи. Разказвайте преди сън истории за една адски черна ръка.

КАЧЕСТВО № 3. ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ
# Възпитанието не е мениджмънт, а режисура.
# Определете основния мотив за действие на детето – той ще определи личността му!
# Предлагайте разгърнат план за действие, а не общи насоки.
# Помагайте на детето да си представи резултата, който още не е налице.
# Заразявайте детето с ентусиазъм, когато се е заловило за работа.
# Създайте у детето готовност за сложна, но интересна работа.
# Показвайте как да се направи, вместо да заповядвате какво да се направи. Правила за търсене на черна котка в тъмна стая.
# Намирайте оптималното ниво на сложност при задачите за детето.
# Определяйте ролите, които ще играят всички участници във взаимодействието.
# Вземайте под внимание индивидуалността и възрастта на детето.
# Помнете, че полът на детето не означава ограничения, а допълнителни възможности за него!
# Нека и детето да поеме за малко кормилото. Прибягвайте до хитринки, за да го накарате да изпълнява операциите.
# Изграждайте лидерски навици у детето. Учете го да взема решения, да планира дейността си и да отговаря за нея.
# Довършвайте започнатото заедно с детето.
# Създавайте благотворна среда, за да поддържате хаоса на стимулите, образите и желанията.
# Употребявайте пословици и поговорки за труда, за да разбира детето неговото значение и мястото му в живота на важни за него хора.

КАЧЕСТВО № 4. ШИРОК КРЪГОЗОР
# Укрепвайте космическия „Аз” на детето.
# Изучавайте картата на света. Така разширявате хоризонтите на детето.
# Положете основите на кулинарната география.
# Четете заедно указатели и надписи.
# Върнете в хола библиотеката с детските енциклопедии.
# Канете на гости интересни събеседници – те ще ви отведат до други уникални светове.
# Купувайте универсални играчки, от които детето може да направи всичко.
# Учете го да създава и поддържа социални контакти и мрежи .
# Пишете заедно с детето писма на президенти, звезди или просто на интересни хора, но започнете от вълшебниците.
# Колекционирането определя разделителната способност на детското възприятие, задава матрицата за по-нататъшните търсения на детето.
# Стиховете – врати към нови символични пространства.
# Танцувайте. Или как да запазите цялостна личността на детето, като разширявате хоризонтите.
# Търсете заедно с детето няколко варианта за решаването на една и съща задача.
# Отглеждайте полиглоти или в краен случай – билингви: колкото езици, толкова светове.

КАЧЕСТВО № 5. ОПТИМИЗЪМ
# Помнете петте причини, поради които нивото на оптимизма при децата днес е по-ниско.
# Поддържайте емоционалното благополучие и оптимизма у детето на всички нива: сензорно, психологическо, социално.
# Не се страхувайте от негативните емоции.
# Избирайте продуктивна тактика за подкрепа в сложни ситуации: „Всичко е наред” или „Трябва да се прави нещо”?
# Отнасяйте се към детето с внимание, но не се опитвайте да контролирате всичките му емоции.
# Използвайте примери от своя опит за сполучливо или несполучливо решение на проблем. Важното е историята да завършва с хепиенд.
# Учете детето да изживява триумф. Рожденият му ден е най-добрият повод!
# Изберете жизнена стратегия за себе си и за своето дете: победител, средняк или неудачник?
# Разказвайте на детето истории на успеха: приказки, биографии, сюжети на филми и скечове.
# Не забравяйте да разказвате на детето за вашите успехи и постижения.
# Сравнявайте детето само с успели личности.
# Използвайте оптимистични изказвания.
# Разрешавайте на детето да проявява силни емоции.

КАЧЕСТВО № 6. УМЕНИЕ ДА СЕ КОМБИНИРА
# Развивайте у детето качества на „велик комбинатор”.
# Винаги има най-малко три варианта.
# Научете детето да избира важното – това ще му помогне да си подрежда правилно приоритетите в бъдеще.
# Учете детето да разпределя ролите и задълженията – това ще му помогне да бъде лидер в екипа.
# Тренирайте паметта и вниманието. Колко предмета могат да се поберат в главата му?
# Разгледайте стария кашон с играчки – това ще напомни на детето за богатството от възможности, дадени му от бебешка възраст.
# Сложете в ред детската стая. Научете детето да открива своите вещи със затворени очи.
# „Римувайте” заедно с  детето впечатления, събития, хора.
# Съчетавайте полезното с приятното – това ще помогне на детето да открие допълнителен ресурс.
# Четири закона на универсалността, които трябва да се имат предвид при възпитанието. Защо от връзката за обувки да правим въженце, а от носната кърпичка – платноходка?

КАЧЕСТВО № 7. СПОСОБНОСТ ЗА СЪЧУВСТВИЕ И РАЗБИРАНЕ
# Обръщайте внимание на желанията и преживяванията на децата.
# Поддържайте емоционалния си баланс и учете на това и детето.
# Дайте на детето похвали, надежди и увереност в аванс, за да се върнат после стократно.
# Преодолявайте заедно с детето завистта, за да разширите възможностите му.
# Зарежете всичко и изиграйте една ролева игра – това е най-правилният път да се помогне на детето да установи връзка с реалния свят на хората.
# Развивайте експресивността у детето, за да умее то да изразява чувствата си и да говори за тях на важни за него хора.
# Не пречете на детето да се ядосва: без агресия е невъзможно да реализираш желанията си.
# Научете детето на три ключови въпроса, за да може да се грижи за тези, които са до него.
# Учете го да се отнася към проблемите си с хумор, но да ги решава сериозно.
# Проявявайте милосърдие и учете на това и детето.
# Научете детето да се отнася с разбиране към своите и чуждите страхове.
# Хвалете момчетата и момичетата и им съчувствайте по различен начин.
# Не използвайте детето като психотерапевт – има достатъчно специалисти!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Factor F – Fortuna.

Посетете нашата Фейсбук страница за още интересни статии.

 
 

Още публикации от категория "ЧИТАЛНЯ"